Πως να κάνω το ξεβούλωμα της αποχέτευσης κόκα κόλα

Για το ξεβούλωμα της αποχέτευσης χρησιμοποιείστε 2 λίτρα κόκα κόλα. Αδειάστε την στην αποχέτευση και μη ρίξετε νερό για περίπου 2 ώρες. Η κόκα κόλα περιέχει φωσφορικό οξύ, ένα στοιχείο που έχει ήπιες διαβρωτικές ικανότητες. Είναι γνωστό από τη ζημιά που κάνει στο σμάλτο των δοντιών μας. Με το χρόνο που θα της δώσουμε θα μαλακώσει τη συσσώρευση οργανικών και ανόργανων λυμάτων στα τοιχώματα των σωλήνων. Στο τέλος αδειάστε 2 λίτρα καυτό νερό για να διαλύσουν και να παρασύρουν τα λύματα.

Scroll to Top